Yukarı Çık

Sırt Ağrısı Sebepleri


SIRT AĞRILARI
 
Sırt ağrıları, günlük yaşam kalitesini bozan, sürekli bir yorgunluğa yol açan ve iş performansını azaltan önemli problemlerden biridir. Sırt ağrılarının önemli bir kısmı kalıcı ve ciddi birtakım hastalıklardan çok, basit ve tamamen  tedavi edilebilir durumlar sonucu ortaya çıkar.
 
Kadınlarda sırt ağrısına daha çok rastlanır. Bunun birçok sebebi vardır. Ev hanımlarının evdeki çalışma şekli, en belirleyici faktörlerdendir. Hamilelikler ve emzirme dönemleri, sırt ağrılarının ortaya çıktığı veya arttığı dönemlerdir. Problemin bu dönemlerde tedavi edilmemesi, rahatsızlığın kronikleşmesine ve artmasına yol açar. Erkeklerden farklı olarak kadınlarda masa başı çalışma oranı veya tüm beden yerine kolları kullanarak çalışma oranı daha yüksektir. Kadında sırt ağrısının sık görülmesinde bu durum önemli faktörlerdendir.
 
Ergenlik ve adolesan, yani genç erişkinlik dönemlerinde, kızlarda sırt ve genel omurgaya ait duruş bozuklukları erkeklerden daha sıktır. Bu dönemde duruş bozuklukları düzeltilmezse, skolyoz ve kifoz gibi kalıcı omurga sorunlarına yol açabilir. Genel olarak sportif faaliyetlerden uzak kalma, özellikle bu dönemde, soruna olumsuz katkı sağlayabilir. Adolesan dönemde sportif faaliyetler, en azından düzenli yürüyüş programları, ciddi ölçüde düzeltici ve koruyucu bir rol oynar.
 
Sırt ağrısına sebep olan kullanım hataları olarak; eğri oturuş şekli, eğri oturuşun uzun süre devam etmesi, kollar havada uzun süre çalışma, uzun süre ayakta kalma, hava cereyanı olan yerde kalma veya klima ve vantilatöre özellikle terli iken maruz kalma sayılabilir.
 
Yukarıda sayılan kullanım hataları, daha şiddetli ve daha inatçı sırt ağrısı sebebi olan miyofasiyal ağrıya da yol açabilir. Bu hastalık, gerçekten şiddetli ve dayanılmaz ağrılara sebep olduğu halde, uygun tedavi ile tamamen düzelebilen bir durumdur. Sırt ağrısına sebep olan hastalıklar arasında sıklık olarak birinci sırada gelir. Tedavisinde, ‘’Kuru iğne tedavisi’’ en etkili ve en kalıcı yöntemdir.
 
Kadınlarda, özellikle menopoz sonrası dönemde osteoporozun (kemik erimesi) başlaması, sırt ağrılarına da sebep olur. Ancak osteoporozun sırt ağrısı yapabilmesi, belli oranda kemik kaybı ortaya çıkmasına bağlıdır. Osteopeni, yani kemik kitlesinde hafif azalma durumu, mutad olarak sırt ağrısına sebep olmaz. Ancak bazı durumlarda osteopeni, başka sırt ağrısı sebepleriyle birlikte bulunur. Bu durumlarda, diğer sebepler fark edilmez veya araştırılmazsa, ağrının sebebi osteopeni olarak yorumlanabilir.
 
Boyun ve bele ait bazı hastalıklar da sırt ağrısına doğrudan veya dolaylı olarak sebep olurlar. Doğrudan sebep olmaları, boyun ve belin özellikle mekanik problemlerinin (bel ve boyun fıtığı, bel ve boyun zorlanması veya incinmesi, bel ve boyun kireçlenmesi, bel veya boyun kayması, gibi), yine mekanik olarak sırt bölgesini etkilemesi ile ortaya çıkar. Dolaylı sebep olmasına, bel ve boyun problemlerinin sırtta yaptığı yansıma ağrıları örnek verilebilir. Yansıma ağrısı, ağrının esas kaynağı farklı bir yer iken, sinir-duyu iletim yolları ortak olduğu için, ağrının farklı bir bölgede de varmış gibi hissedilmesidir.
 
Omurganın iltihabi ve enfeksiyöz hastalıkları da sırt ağrılarına sebep olur. Bunlar, tüm sırt ağrıları içinde oldukça seyrek durumlar olmakla birlikte, ciddi tedaviler gerektirirler. İlk sırada Brucella (Malta humması) ve Tüberküloz (omurga veremi, Mal de Pott, Pott Hastalığı) sayılabilir. Her ikisinde de kemik tutulumu vardır ve ciddi, sürekli bir ağrı görülür. Vertebralar arası diskin iltihabı (diskitis) da şiddetli ağrı sebebidir. Diskitin sebebi tüberküloz olabileceği gibi, bazen vücuttaki farklı bir odaktan yayılan dirençli bir mikroorganizma da olabilir. Bu hastalıkların tedavisinde uygun antibiyotikler ve uzun süreli istirahatler gereklidir.
 
Çok sık görülmemekle birlikte, sırt bölgesine ait disk hernileri (fıtıklar) de sırt ağrılarına sebep olabilir. Genellikle cerrahi tedaviyi gerektirmezler. Bazen başka sebeplerle çekilen MR’larda tesadüfen görülürler.

Skolyozlar da; sırt, bel ve boyun ağrısına sebep olabilirler. Skolyoz, ön-arka planda bakıldığında görülen omurga eğriliğidir. Omurga sağa veya sola ‘C’ veya ‘S’ şeklinde bir eğrilik gösterir. Gerçek skolyozda, bu eğriliğe omurga zincirinde ‘burgu’ şeklinde bir dönme de eşlik eder. Bu durum sırtta simetrik olmayan bir kamburluğa yol açar. Hafif durumlar, çıplak gözle fark edilmeyebilir. Uygun şekilde çekilen röntgenlerde tespit edilebilir. Fakat ileri durumlarda, hem hasta hem de hekim durumu kolaylıkla fark edebilir. Ağrıya bağlı geçici skolyozlar (antaljik skolyoz) bununla karıştırılmamalıdır.
 
Vücuttaki değişik kanser odaklarından yayılma sonucu meydana gelen omurga metaztazları da sırt ağrısına yol açan nedenler arasındadır.  


Omuz İncinme (impingement) Sendromu
Omuza dönme hareketi yaptıran kas grubunun sıkışarak incinmesi, kısmen zedelenmesi veya yırtılması h...
devamı >>
Omuz Ağrıları ve Donuk Omuz
Omuzda hareket kısıtlılığı ile karakterize bir hastalıktır. Omuz hareketleri kısıtlı ve ağrılıdır. H...
devamı >>
Dirsek Ağrıları
Dirsekte en sık ağrı sebebi, el ve dirseğin zorlanmasına bağlı incinmelerdir. Bunu tenisçi dirseği (...
devamı >>
Copyright © 2011 Erenköy Bel Fıtığı ve Tedavi Merkezi / Her hakkı saklıdır/ Yasal Uyarı
powered by nar bilişim