Yukarı Çık

Bel Okulu Nedir ?

 Bel Okulu Programı Nedir ?     

Bel ağrıları çağımızın en yaygın ve en sık görülen problemlerinden biri olmaya devam ediyor. Erişkin bireylerin önemli bir yüzdesi, hayatlarının en az bir döneminde  bel ağrısı geçirirler. Bu, bazen orta derecede bir bel ağrısı, bazen de şiddetli bir bel tutulması tarzında olabilir. Bunun altında yatan pek çok sebepten bahsedilebilir. Az bir kısmında zorlayıcı, ani hareketler vardır. Fakat çoğunda olay, kendiliğinden meydana gelmiş gibi görünür.

İşte en büyük ve yaygın problem burada karşımıza çıkıyor. Kişinin beli çok basit bir zorlanma ile tutuluverir, çünkü aslında bu, bardağı taşıran son damladır.  Böyle hastalar muayene edildiğinde, belin uzun zamandır normal çalışmadığı, vücudun  yükünü  taşıma  görevini  gereği gibi yerine getiremediği görülür. Beldeki yetersizliğin durumu, aslında, küçücük bir deprem sırasında yıkılabilecek zayıf ve çürük bir binaya benzer. Bina zayıf kaldığı sürece, her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Peki bel için bu ne demektir ?

Uykuda geçirdiğimiz ortalama 8 saatin dışında kalan yaklaşık 16 saatlik sürede, belimiz sürekli olarak çalışmaktadır. Çünkü yerçekimine karşı iş yapmaktadır. Halbuki kollarımız ve bacaklarımız böyle değildir.  Çok yürüyüp de bacaklarımız yorulduğunda, oturup dinlenebiliriz,  veya kollarımızla yorucu bir iş yaptıktan sonra yine çalışmayı bırakıp dinlenebiliriz; ancak belimizde böyle olmaz. Çünkü uzanmadığımız sürece, ister oturalım, ister ayakta duralım ve isterse yürüyelim;  belimiz sürekli yerçekimine karşı çalışmakta, bir iş yapmaktadır. Burada karşımıza iki kavram çıkıyor... Güç ve Dayanıklılık (yani Endurasyon).

Güç, kısa süre de olsa, ayağa kalkabilmemizi ifade eder; dayanıklılık ise, bu gücü uzun süre koruyabilmemizi…  İşte Bel Okulu  programının hedefi bunu sağlamaktır.  Bel Okulu ‘öncelikle bir tedavidir’, ‘daha sonra bir korumadır’.  Neden tedavidir ?  Çünkü belin bozulmuş olan fonksiyonel durumunu düzeltmektedir. Daha sonra da bu düzeltilmiş yapı için koruyucu bir fonksiyon görür.

Belin yapısını bu şekilde düzeltecek bir başka yöntem yoktur (ilaç, cihaz, veya ameliyat). O halde bel okulu programı tedavi edici yönü ile,  gerçekten çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Peki, en çok hangi hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde bel okuluna başvurulabilir ?

Bel Okulu Hangi Hastalıkların Tedavisinde Gereklidir ?

Şüphesiz birinci sırada Bel Fıtığından bahsetmek gerekir. Bel fıtığının, öncelikle tedavisinde, daha sonra da sağlıklı halin devam ettirilmesinde çok önemlidir. Bunun dışında Bel Kayması, Omurilik Kanal Darlığı, bazı Doğumsal Yapı Anomalileri,  Skolyoz, Bel Ameliyatı Geçirmiş Olanlar ve sık sık Bel Tutulması yaşayanlar sayılabilir.

Bel okulu programı, omurga ve bele ait bazı bilgilerin verilmesinden sonra, tedavi edici egzersiz programlarının tek tek ve ayrıntılı bir şekilde öğretilmesiyle başlar.  Burada gerçekten, kişiye özel program çizilmesi ve yine bunun hastaya birebir öğretilmesi, pekiştirilmesi; hastanın bu programın etkilerini birebir yaşaması çok önemlidir. Tedavi döneminde ağrıların hızla azaldığını, bel fonksiyonlarının hızla düzeldiğini, hasta bizzat hisseder. Kronik bel ağrısı çeken hastalarda genellikle bir ümitsizlik hakimdir, ağrılarının yaşam boyu kendilerine arkadaş olduğunu düşünürler.  Bel okulu tedavisinin böyle hastalara verdiği sevinç gerçekten görülmeye değer.  Hastalar çoğunlukla şu gerçeği fark ederler:  ’’Ağrıların, hastaya arkadaş olması gerekmez’’. Uzun süre kullanılan ağrı kesicilerin yan etkileri de hastalar için hakikaten bıktırıcıdır. Böylece, bel okulu sayesinde hasta ilaç kullanmaktan da kurtulur.Bel Fıtığı Tedavisinde Sık Sorulan Sorular
Evet, zaten bel fıtıklarının sadece %1 ila 2’si ameliyat gerektirir. % 1’i kesin ameliyat gerektirir...
devamı >>
Baş ağrım acaba migren değil mi?
Migren, şiddetli başağrıları ile karakterize, önemli bir hastalıktır. Çoğunlukla tek taraflı başağrı...
devamı >>
Bel ve Boyun Restorasyonu
Bel ve boyuna ait pek çok rahatsızlık, bel ve boyun restorasyonu ile normal fonksiyonlarına döner. D...
devamı >>
Yürüme Analizi
Yürüme analizi, omurga problemleri ve duruş bozuklukları, eklem ve kas fonksiyonları ile nörolojik d...
devamı >>
Kuru İğne Tedavisi
Kuru İğne Tedavisi .. Fizik Tedavi Uzmanı Dr A Serdar SARAÇ .. Kuru iğne tedavisi, yan etkisi olmaya...
devamı >>
Gençlerde Duruş Bozuklukları
Gençlerin fiziki gelişimlerinin başladığı ve büyük ölçüde tamamlandığı 10’lu yaşlarda, duruş (postür...
devamı >>
Copyright © 2011 Erenköy Bel Fıtığı ve Tedavi Merkezi / Her hakkı saklıdır/ Yasal Uyarı
powered by nar bilişim